Partneri

Partneris ar AIESEC

Kāpēc mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem?

AIESEC dalībnieku attīstību raksturo globālās kompetences modelis, kas tiek īstenots mācību ciklā ar nosaukumu AIESEC Experience. Katrā AIESEC pieredzes posmā mēs cenšamies attīstīt savu globālo domāšanas veidu, uzņēmējdarbības perspektīvu, sociālo atbildību,emocionālo inteliģenci un proaktīvas mācīšanās prasmes. Lai sevi pienācīgi attīstītu, ir svarīgi redzēt labu gadījumu praksi, kā arī iegūtvērtīgas praktiskas iestrādes. Te mēs redzam uzņēmumu lomu, kas mums var palīdzēt.

Lai gan mēs esam lielākās jauniešu organizācijas biedri, mēs cenšamies nodibināt kontaktus ar uzņēmumiem, lai nākotnē varētu atrast darba vai partnerības iespējas.

Īstenojot mūsu mērķus, mēs pozitīvi ietekmējam mūsu ieinteresētās puses, un uzņēmumi ir viens no tiem. Mums nav šaubu, ka,sadarbojoties ar uzņēmumu, mēs varam būt “ieguvēji”.

Kāpēc jūsu uzņēmuma partnerim ar AIESEC?

♦ jūs varat iegūt piekļuvi jauniem talantiem, kuri iegūst vadību, projektu vadību, pārdod prasmes, kamēr ir studenti. Tā kā mēs esam jaunatnes organizācija, mēs piedzīvojam visus procesus, kas var notikt regulāro pakalpojumu uzņēmumā;

♦ mēs palīdzam jums radīt pievilcīgu darba devēja tēlu;

♦ jūs varat paplašināt savu starptautisko tīklu;

♦ jūs varat iegūt starptautisku pieredzi, strādājot ar mūsu praktikantiem un citiem AIESEC valstu pārstāvjiem;

♦ Jūs varat veicināt AIESEC locekļu personisko attīstību.

Kā to panākt?

Piedalieties mūsu starptautiskajā programmā Exhange. Piekļūstiet starptautiskajiem studentiem un uzņemiet viņus kā praktikantus, lai atbalstītu jūsu organizatoriskās vajadzības un iniciatīvas. Tas varētu būtjūsu neaptvertais risinājums.

Piedalīties AIESEC  Latvia nacionālās konferencēs vai ārējās konferencēs. Jūs varat novietot savu uzņēmumu dažāda lieluma auditorijas priekšā, nodrošinot apmācību, vadot darbnīcas vai veicot prezentācijas.

Piedalies Baltijas konferencē “Sinerģija 2011”. Tajā piedalīsies 250 delegāti no Baltijas un vairākām citām valstīm.

Piedalieties projekta “Lotus” konferencē (- s). Projekts tika dibināts 2008. gadā, un gadā tiek rīkotas 2 konferences (pēdējo 3 gadu laikā tika organizētas 6 konferences). Katrai “Lotus” konferencei ir atšķirīga tēma,un tajā piedalās mūždien 100 labākie studenti no Latvijas.