My Blog

Kas ir AIESEC

maijs 9, 2019

AIESEC ir pasaulē lielākā studentu organizācija, kurā ir vairāk nekā 50000 dalībnieku vairāk nekā 107 valstīs un teritorijās. AIESEC tika dibināta laikā, kad pasaulei bija nepieciešama stabilitāte, komunikācija starp valstīm, starpkultūru izpratne. Tie ir iemesli, kāpēc jauniešu pārstāvji no 7 valstīm izveido kopienu, kas veicinātu starpkultūru saziņu,vienlaikus sniedzot informāciju par studiju apstākļiem un rūpējoties pars tudentiem-interniem. Kopš AIESEC nodibināšanas 1948. gadā pasauleir mainījusi savu politisko, ekonomisko un sociālo seju. Protams, arī AIESEC organizācija ir mainījusies. Šodien mēs esam norūpējušies par dalībnieku īpašo iezīmju un prasmju attīstību, vienlaikus nodrošinot globālu mācību vidi. Ar to mēs stimulējam izpratni par katra dalībnieka atšķirīgajām kultūrām un personīgo attīstību.