My Blog

AIESEC aktivitātes

maijs 9, 2019

Pamatnodarbošanās ir starptautiskā stažēšanās programma. Šīs programmas mērķis ir pieredzes apmaiņa starp valstīm. Jaunieši dodas uz citām valstīm strādāt uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās vais kolās. Ar šo programmu mēs vadām dažādus sociālus projektus,palīdzam uzņēmumiem stiprināt savu darbību un attīstīt savu personālu.

Mēs organizējam konferences AIESEC dalībniekiem, kā arī ārējiem dalībniekiem, kuri interesējas par mūsu tēmām. Mūsu pasākumos mēssaskaramies ar globāliem jautājumiem, jauniešu uzņēmējdarbībasstimulēšanu, prasmju veidošanu.

Mēs organizējam lekcijas un gadījumu pētījumus. Lekciju dalībnieki var iepazīties ar biznesa pasaules pārstāvjiem un viņu prezentētajām tēmām. Gadījumu izpētes veicēji var analizēt reālus biznesa gadījumus.